Staff Favorites
 1. Rexy Award
  Kaenon Arcata SR
  4 Colors
  Kaenon Arcata SR
  $219
 2. Kaenon Sonoma
  1 Color
  Kaenon Sonoma
  $179
 3. Rexy Award
  Kaenon Capitola
  1 Color
  Kaenon Capitola
  $179
 4. Kaenon Calafia
  3 Colors
  Kaenon Calafia
  $179
 5. Kaenon Burnet XL
  3 Colors
  Kaenon Burnet XL
  $199

Chat